Актуализирано
на 03.01.2012
Посетете нашите приятели:
Celtic Harmony
Български
 
English

Сдружение  Келтско Наследство
Адрес на регистрация:
с.Хлябово, общ.Тополовград,
ул.Чавдар Войвода 1

За контакти:

Бургас:
- Сурен:
тел.056/817060,
моб. 0878/56-25-56

- Тихомир: 0898/693993

с.Хлябово:
Щерьо,
моб. 0878/265969

с.Сакарци:
Иван,
моб. 0887/705292

Ямбол:
Георги,
моб. 0896/697939

e-mail: info@celtic-society.com

Използвани източници
www.celticheritage.net
Who were the Ancient Celts?
www.movilleinishowen.com
A brief history of Wales
THE SOCIETY AND CULTURE OF THE CELTS
Celtic_Britain
The Celtic Tribes of Britain
Archaeology of the Celtic Cross